fingerr1 Dionysos Logo

ALTE PUBLICAȚII, PRELEGERI ȘI TRADUCERI

- Dan Tărchilăs Prometheus, în: Romanian Convergences, 1985. * Hans Carossa (1878-1956) - Rumänisches Tagebuch, în: Romanian Convergences, 1986. * Un gând pentru cuvânt, în: Gazeta Transilvană, anul I, nr.3/1992 * Lirica germană modernă, în Poesis, anul III, nr. 25, pag. 23. * Rose Ausländer - Un omagiu. Traduceri si prezentare, în: Dacia Literară, anul V (serie nouă), nr. 13(2/1994), pag.12. * Cum l-am cunoscut pe Arghezi, prezentat la manifestarea Arghezi (Mărtisor, 1992). Publicat în: Poesis, anul III, nr. 7-8 [26-27], 1992. * Lirica sub semnul Ying-Yang în: Zburătorul, 1992. * Eseu despre cuvânt în: Zburătorul 1992. * Vita est optima magistra hominis în: Zburătorul 1992. * Romantismul este poezie vesnică - Ludwig Uhland 1787-1862. Studiu introductiv si traducerea baladei Blestemul bardului, în: Literatorul, anul II, nr.50 (67) 11, XII/1992. * Ludwig Uhland, în: Dacia Literară, anul V (serie nouă), nr. 13 (2/1994), pag. 45. * O scrisoare..., în: Zburătorul, anul III, nr. 10/11/12, 1992. * Despre cuvânt (2) în: Poesis, nr.3, anul IV (34) 1993. * Juste Milieu - un argument în: Cronica, Sept. 1994, pag.12. * Limba, literatura si exilul în: Caiete Critice, 1-2 (62-63)/1993, pag. 139-142. (Eseu preluat de Steaua, anul XLV, iunie 1994, pag. 49-50.) * J. W. Goethe - Baladele în: Cronica, 09/1994, p.12 * Beat Generation sau Quod erat demonstrandum în: Zburătorul, I/II/II/1993, pag. 7. (Preluat de Contemporanul, nr.2(195), 14 ian. 1994 si de Literatorul, anul VI, nr. 16-17 (237-238) 19 aprilie-3 mai 1996, pag. 15) * Quo vadis poema? - Identitate, criză si tolerantă în: Literatorul, anul III, nr.22(91), 1993, pag. 15 * Ansamblu de manevre în: Poesis, pag.3, 1993 * O nouă ideologie culturală în: Poesis, anul IV, nr.10-11 (41-42), octombrie/noiembrie 1993, p.19 * Câteva selectii din lirica germană contemporană în: Dacia Literară, anul V (serie nouă), nr. 13, (2/94), pag. 13, 1994 * Galaxii: Lirica germană contemporană în: Poesis, nr. 2(50), anul V, 1994 * Pentru mine poezia este o rugăciune vesnică în: Poesis, nr. 6-7-8, anul V, pag. 18-23, 1994 * Maestrul cântăret din Nürnberg: Hans Sachs, în: Poesis, 1995 * Elegii cosmopolite în: Literatorul, nr. 46/1994, p. 7 * De pe malul celălalt - însemnări editoriale în: Zburătorul, 1995 * "Să nu lăsăm urmasilor nostri o lume irevocabil distrusă" - Wolf von Aichelburg (1912-1994) în: Zburătorul, nr. 1/2/3, pag. 4, 1995; Preluat de Casa - Hermannstädter Wort, anul IV, numărul 8 (XXIX) / 1996, pagina 1-3 * Atlas liric: Der Literat în: Poesis, anul VI, nr. (64), 4/1995, pag. 30-31. * Hilde Domin: "Eu cred că am crescut într-o normalitate inadmisibilă, (discutie cu poeta Hilde Domin) partea I în: Poesis, nr. 65, mai 1995, pag. 18-19. * Hilde Domin: "Am crescut într-o normalitate inadmisibilă" (în discutie cu poeta Hilde Domin) partea II în: Poesis, nr. (66-67-68), 6/7/8, iunie-august 1995, pag. 20-21 * Texte über Städte în: Der Literat, nr. 7/8/95 p. 22 * Ce facem pentru promovarea literaturii române în lume? - realitate, posibilităti si fictiune - Cuvântare tinută la întâlnirea scriitorilor din întreaga lume de la Neptun, iunie 1995 * Heinz Piontek - Un antolog de prima mână în: Vatra, nr.7/1995, pag. 91 * Simone Reicherts-Schenk - Paracliserul lui Marin Sorescu - (traducere) în: Literatorul, nr. 8-9/1996 pagina 25 * Teorie, Critică, Istorie literară - Motivul Mesterului Manole în dramaturgia română de Simone Reicherts-Schenk (Kastellaun, Germania) traducere, în: Limbă si Literatură - Societatea de Știinte Filologice din România - Vol. III - IV, 1995 Bucuresti, pag. 32-46 * Cosmopoliti si patrioti, în: Literatorul, anul VI, nr. 19 (240), 10-17 mai 1996, pagina 1 (Editorial)  * Unde este adevărul? Un stadiu istoric. Paradox si realitate, în: Minerva, nr. 54-55, ianuarie-februarie 1996, pagina 11 * La Mărtisor, în: Zburătorul, nr. 4/5/6/7/8/9/10/ 1996, pag. 3-4 * Poemele prietenilor - O rubrică de C. W. Schenk: Dinu Ianculescu, Vasile Copilu Cheatră, în: Poesis, nr. (89-90) mai-iunie 5-6/1997, pag. 20-21. * Revizuirea timpului, în: Euphorion, anul VIII, nr. II, 1997, pag. 11 * Colegilor brasoveni: un argument cu precedent, în: Astra, nr. 1-4 (253-256), an III (XXXI) 1997, p.90 * Emil Manu la 75 de ani, în: Unu/Oradea, anul VIII, numărul 8(90), august 1997, pag. 3. * Emil Manu - 75, Omul, creatorul, prietenul, în: Poesis, nr. 7-8 (iulie-august)/1997, pag. 18 * Poemele prietenilor - Nicholas Catanoy, în: Poesis nr. 7-8 (iulie-august) 1997, pag. 24 * O posibilă miscare transsubstantială, în: Aurora, nr. 8/97, pag. 81-82 * Limba, literatura  si exilul, preluat în: Origini - Romanian Roots (ISSN 1094-5814), Vol.I, nr. 1/2, Juli-August 1997, pag. 14-15 * Realitatea progresului social - Patetism  si pragmatism, în: Euphorion, anul VII, numărul trei, (76,77,78)/1997, pag.9 * Un argument cu precedent, în: "Casa"/1997 * Tat twam asi, în: Euphorion, anul VIII, numărul patru, 1997, pagina 7 (Preluat de revista UNU, anul IX, nr. 1-2(95-96), ianuarie-februarie 1998, pagina 16-17 * Poemele lui Paul Celan (prezentare  si traducere) în: Poesis nr. (97-98) 1-2/1998, pagina 32 * Centenar Bertolt Brecht (prezentare  si traducere) în: Poesis, nr. (99-100)/100, 1998, pagina 59 * Poezia germană contemporană - Harald Hartung, Horst Bienek, Reiner Kunze, în: Revista UNU, anul IX, nr. 4-5 (98-99), aprilie-mai 1998, pagina 22 * Caricaturi neterminate - Nationalism, Natiune si Nationalitate, în: Euphorion Anul IX, numărul unu, 1998, pagina 13 * Un expresionism banal, în: Convorbiri literare, nr. 10(34), octombrie 1998, pagina 8 * Dan Tărchilă la 75 de ani, în: Cronica 12, anul XXXIII (1476), decembrie 1998, pag.17 * Realitatea progresului social - patetism si pragmatism în: Cetatea culturală (Cluj) nr. 1, 30 sept. 1998 * Poezii la... 75 de ani (despre Dan Tărchilă), în: Poesis, nr. (105-106), anul IX. sept/oct. 1998, p. 23 * Post- modernism?!, în: Vatra, nr. 12/1998, pag. 40 * Dan Tărchilă si legenda Mesterului Manole - Simone S. Reicherts (traducere din germană), în: Cronica, nr. 12, anul XXXIII (1476), decembrie 1998, pag. 17 * Premiul I pe armată (1), în: Viata Armatei, nr. 9/1999, pag 14-15 * Premiul I pe armată (2), în: Viata Armatei, nr. 10/1999, pag. 14-15 * Ecouri germane, în: Curierul, anul IV, nr. 186, 28.septembrie 1998, pag 1 (editorial) * Heinrich Heine - «Sfânta tară a libertătii», în: UNU, nr. 8(100)/1998, pag.7 * Tat Twam asi - cum eu sunt tu si tu esti el - în: UNU, anul IX, nr. 1-2 (95-96), ianuarie-februarie 1998, pag. 16 * Când sufletu-i doar trup, în: Gracious Light, Institute of Orthodox Theolohy an Spirituality, New York,  1999, pag. 105-106 * Însemnări pe marginea colocviului "Eminescu" - Universitatea Friedrich-Schiller Jena 1-2 aprilie 2000, în: Convorbiri Literare, anul CXXXIV, serie nouă aprilie 2000, nr. 4(52), pag. 26; Cultura va supravietui prin majoritatea formelor cunoscute, în: Dacia Literară, anul XII (serie nouă) nr. 41 (2/2001), Iasi/România. Arta de a politiza, Contemporanul, nr.4/24 ianuarie 2002: Un exilat - doi exilati