fingerr1

GEORGE VULTURESCU

Dionysos Logo in GIG

ÎNAPOI PE PAGINA PRINCIPALĂ DIONYSOS

Poet, publicist, editor. S-a născut în cătunul Tireac (loc. Tătăresi), jud. Satu Mare, la 1 martie 1951. Numele la nastere: Pop Silaghi Gheorghe. Studii: Facultatea de filologie, ClujNapoca. A lVulturescu Bild2ucrat în Satu Mare în domenlul culturii: Centrul de librării, instructor artistic si director al Casei de cultură ,,G.M. Zamfirescu" . Actualmente este consilier sef la Inspectoratul pentru cultură al judetului Satu Mare.

Activitatea literară

Debut: în revista Familia cu o prezentare a poetului St.Aug. Doinas - ,,Un voluptos al imaginii: G. Vulturescu ", nr.1,ian. 1973. A publicat în revistele:

Familia, Scînteia tineretnlni (suplimentul literar ,,Preludii"), Amfiteatru, Tribuna, Steaua, Flacăra, România literarä, Luceafărul, Apostrof, Convorbiri literare, Vatra, Viata Românească, Antiteze, Cronica, Poezia, Aurora, Unu, Coloquinm, Poesis, Plejade.

Este membru al Uniunii Seriitorilor din România; al Asociatiei Scriitorilor; Profesionisti din România (ASPRO); al Uniunii Ziaristi1or Profesionisti din; România. Fondator, editor si realizator al revistei Poesis din Satu Mare.

Cărti pubblicate

Poezie:

Frontiera dintre cuvinte, Ed. Litera, Bucuresti, 1998; Poeme din Ev-Mediul odăii, Ed. Litera, Bucuresti, 1991; Orasul de sub varul peretior, Casa de editură Panteon, Piatra Neamt, 1995; Tratat despre ochiul orb, Ed. Libra, Bucuresti, 1996; Femeia din Ev-Mediul odăii, Ed. Helicon, Timisoara, 1996; Augenlieder, Gedichte, trad. de Christian W. Schenk, Ed. Dionysos, Germania, 1996; Podul sau dictatura ochiului, cotectia ,,liliput", Ed. Helicon, 1997; Gheara literei, Ed. Libra, Bucuresti, 1998; Scrisul agonic, col. La steaua - Poeti optzecisti, Ed. Axa, Botosani, 1999, 146 pag.

Editii ingrijite:

Stefan Munteanu -Poetii beau din apa cerului,antologie îngrijită, note biografice, postfată, Casa de editură ,,Panteon", 1995, 98 pag.; C.S.Anderco -Hotare pentru vis, editie îngrijită, prefată, Casa de editură Decalog, SatuMare, 1998, 120 pag.; Laureano Silveira -Partea neagră a părtii albe, coperta si ingrijirea editiei, Casa deeditură Decalog, Satu Mare, 1997, 56 pag.; Egito Goncalves - Poem si foileton, copertă si ingrijirea editiei, Casa de editură "Decalog", SatuMare, 1997,42 pag.; ConstantinNoica, Poeme, antologle îngrijită, Casa de editură ,,Panteon", 1995,30 pag.;

A semnat prefete-postfete la volumele: Salah Mahdi - Căderea stelelor în

Babilon, Ed. Plelade, Satu Mare, 1992, pag.5-8 (,,Poezia fără frontiere"); Petrut Pârvescu - Câmpia cu numere, Casa de editură ,,Panteon", 1995, pag.5-6 (,,Poetul si ecranul cîmpiei"); Ion Halmi Negresteanu - Suflet pentru morile de vînt, Casa de editură ,,Panteon", Piatra Neamt, 1995, (,,Cuvânt înainte"); Ion Vădan Iarba magnetică, Ed. Libra, Bucuresti, 1997, pag. 58-62 (,,Postfată sau ,,provincia cărturarului"); Ion Bala - Sinele si alte nopti, Ed. Gutenberg, Arad, 1998, pag.5-8 (Poetul ca ,,anonim glorios"); Emil Matei - Orasu ascuns, postfată, Ed. Solstitiu, Satu Mare, 1999; Ion Balas -Amurgul de dincolo de amurg, postfată, Ed. Solstitiu, 1999; 5tefan Teodorescu -Spre un nou umanism, prefată (,,Stefan Teodorescu si ,,zona valahä"), copertă si îngrijirea editiei; Editura Solstitiu, Satu Mare, 1999, 190 pag.;

A conceput coperta si a îngrijit volumele: Vasile Gogea -Propoezitii, Ed. Solstitiu & Decalog, Satu Mare, Seria de poezie, 1998; Cristian Bădilită - Cartea micilor erezii, Ed. Solstitiu & Decalog, Seria de poezie, 1999, etc.

Este selectat in antologiile:

Caietul debutantilor, 1979, Ed.Albatros, Bucuresti, 1981, pag. 267-277; Se apropia sfîrsitul secolului, Antologia Colocviilor Nationale de poezie de la Tg.Neamt, I , Biblioteca ,,Antiteze", Piatra Neamt, 1992, pag.43; Umbra libelulei, antologia haiku-ului românesc de Florin Vasiliu, Ed. Haiku, Bucuresti, 1993, pag. 178-180; Streflicht, antologie de Christian W. Schenk, prefată de Simone Reicherts-Schenk, Ed. Dionysos Verlag, Kastellaun, 1994, pag. 172-175; Ierarhiile pergamentelor, prefată deAl. Cistelecan, Casa de editură ,,Panteon", 1995, pag.99-123; Vânătoare de vise, Cartea Festivalului International de Poezie, Oradea, 1997, Ed.Cogito, Oradea, pag.435-443; O sută de entarge, microantolgie de haiku a poetilor români, Ed. Haiku, Bucuresti, 1997, pag.100; O mie si una de poezii românesti, antologie de L.Ulici, Ed. Du Style, Bucuresti, 1997, vol.IX, pag.84-87; Vid tustandens, (la masa tăcerii), panoramă a liricii românesti în traducerea lui Ion Milos, Ed. ,,Symposion", Stockholm - Suedia, 1998, pag. 312; Antologia copilăriei, realizată de Paulina Popa si Maria Razha, Ed. Emia, Deva, 1998, pag. 317-321; Mică antologie a poeziei române, alcătuită de Dan-Silviu Bourescu, Ed. Regală, Bucuresti, 1998, pag. 57-58; Un sfert de veac de poezie, Sighetul Marmatiei, prefată de L.Ulici, antologie de Vasile Muscă, Ed.Fundatiei Luceafăru1. 1998, pag. 345-350; Poezia română contemporană, 1,11, o antologie comentată de Marin Mincu, Ed. Pontica, Constanta, 1998, vol.I, pag. 252-268; Spectre lyrique, antologie de poesie roumaine contemporaine de George Astalos, Ed. Europa, Craiova 1999, pag. 330-335; Antologia poetilor premiati, vol. 1, Concursul de poezie ,,N. Labis", Suceava, 1998, pag. 355-403; Vise într-o liniste sumeriană, Cartea Festivalulul, 2, Ed. Cogito, Oradea, 1999, pag. 371-376.

Este prezent cu interviuri si eseuri in lucrările: * Confesiuni Poesis - La ce bun poetii, Casa de ed. Panteon, 1994, Poesis este un sentiment, interviu de Dorin Popa,

pag. 138-147; Eonul Blaga, Întâiul Veac, eseu, editie îngrijită de Mircea Borcilă, ed. Albatros, 1997, pag. 21 7-224; Amurgul idolilor, Ed. Nemira, 1999, Oficializati si refuzati, interviu cu Gh. Grigurcu, pag. 419-425; Secunda zero-2000, Ed. Călăuza, Deva, 2000, Miracolul vietii e poezia, interviu de Dumitru Dem Ionascu, pag. 12-17; Baciu, Moisc Angela - Mărturii la sfârșit de veac, vol. 1, Ed. Arionda, 2000, pag.203-209.

Referinte critice:

In volume: Steinhardt, N. - Primejdia mărturisirii, convorbiri cu Ioan Pintea, Ed. Dada, 1993, pag.20-22, (editia a II-a, revăzutä si adăugită, Ed. Dada, 1998, pag.21-23); Pintescu, Alexandru - Jocul dragostei si al hazardului, Ed. Phoenix, 1994, pag. 113-118; Munteanu, Romul - Jurnal de cărti, 6, Ed.Libra, 1996, pag.142-149; Pintea, Ioan - Insotiri în turnul Babel, Ed.Omniscop, Craiova, 1996, pag. 180-181; Bourescu, Dan-Silviu - O slăbiciune pentru pisici, Ed.Maxmi, Bucuresti, 1997, pag.46-49; Borbely, Stefan - Xenograme, Ed. Cogito, pag. 151-153; Diaconu, Mircea A. - Instantancee critice, Ed. Moldova, Iasi, 1998, pag.2 15-218; Munteanu, Romul - Jurnal de cărti, 7, Ed. Libra, Bucuresti, 1998, pag.231-234; Lefter, Ion Bogdan -Romanian writers of the '80s and '90s, a Concise Dictionary, col. Mediana, Ed. Paralela 45, 1999, pag. 329-331; Bărgău, Valeriu - Generatia ,80, precursori & urmasi, Ed. Călăuza, Deva, 1999, pag. 135-143; Diaconu, Mircea A. - Fetele poeziei, fragmente critice, Ed. Junimea, Iasi, 1999, pag. 148-15 1; Cosovei, Trajan T. - Hotel Urmuz, Ed. Călăuza, Deva, 2000 (,,Până unde-l poti însoti pe Don Quijote"), pag. 163-165; Rotaru, Ion - 0 istorie a literaturii române, 5, Ed. Niculescu, 2000, pag.513-518.

În periodice (selectie):

Steinhardt, N. - Cuvinte si fotografii, în Steaua, nr.3, 1989; Rusu, Gabriel -Diafanul si scinderea, in SLAST, nr.6, 11 febr.1989; Piru, AI. - Poeti în regie proprie, în SLAST, nr.22, 3 iunic 1989; Munteanu, Romul - Aventura poetică, în Flacăra, nr.8, 24 febr. 1989; Cosovei, Traian T. - ,,Până unde-l poti însoti pe Don Quijote", in Contemporanul - ideea europeană, nr.2, jan.1992; Ulici, Laurentiu - Poeti tineri transilvăneni, in România liberă, 22 febr,1992; Bourescu, Dan-Silviu - George Vulturescu fată cu livrescul, în Luceafărul, nr.8/ 11 martie 1992; Preda, Sorin - Chirurgia unni zâmbet, Suplimentul literar ,,Tineretul liber", nr.4, anul IV, aprilie 1992; Brâsilă, Mircea - Poeme din Ev-Mediul odăii, în Calende, nr.3, martic, 1992; Cistelecan, AI. - Poemul adaptat, în Luacafăru1, nr. 17, 11 mai 1992; Sora, Simona - Copita si versul, în România literară, nr.34, 7-13 Sept.1994; Boerescu, Dan-Silviu - Biblioteca de ipsos, in Luceafărul, nr.16(194), 21 sept. 1994; Munteanu, Romul - G.Vulturescu si discursul liric asupra poeziei, în Fetele culturii, nr.774 (1396), Azi, 9 ian. 1995; Lungu, Al - Un ,,optzecist" mântuit, în Argo, nr.10, 1994; Bonn; Muthu, Mircea - Poemnl despre cuvinte, în Tribuna, nr.50(2135), 9-15 dec. 1994; Oprea, Nicolae - Un poet din Nord-Vest, în Calende, nr.8-9-10 (44-46), anul IV, 1994; Mihaiu, Virgil - Suflu poetic septentrional, în Steaua, anul XLIV, dec. nr.12, 1994; Dobrescu, Caius - Ineredibil dar adevărat, în Vatra, nr.3, 1995; Cistelecan, Al. - Revolta fondului nostru necitadin, în Vatra, nr.3, 1995; Pantea, Aurel - Un dionisiac la masa textualistilor, în Apostrof, nr.1-2, (56-5 7), anul VI, 1995; Borbely, Stefan - Liderii Nordului, înPoesis, nr.9-10, 1996; Vasile, Geo - Poetica orbirii: divinatie si viziune, în Baricada, nr.39 (349)17 sept.1996; Chioaru, Dumitru -De la alexandrism la vizionarism, în Apostrof, nr.9, anul VII, 1996; Diaconu, Mircea - În asteptarea poetului blestemat, în Luceafărul, nr.47 (344), 31 dec. 1997; Oprea, Nicolae - Poetul noncitadin si ,,dictatura ochiului", în Vatra, nr.5, 1998; Pop. Doru - Regimul scopic al poeziei la sfirsitul modernitătii, în Steaua, nr.11-12, 1996; Lascu, Ioan - Un simbol al (ne)cunoasterii condamnate, în Ramuri, nr.1-2 (968-969), ian.-febr., 1997; Boldea, Iulian - Tensiunea detaliului, în Luceafărul, nr.22, 11 iunie 1997; Spiridon, Vasile - Ochiul nepereche. în Convorbiri literare, nr.8 (20), aug. 1997; Iliescu, Adriana - Expresionismul postmodernilor - Tratat despre Ochiul Orb de G. Vulturescn, în Poesis, nr. 7/8, julie-aug., 1997; Ionescu, Mariana - Tratat despre ochiul orb, în Amphitrion, nr.4, din 5 aug. 1998; Cristea-Enache, Daniel - Biet taumaturg postmodern!.   în Adevărul literar si artistic, nr.427, 21 iulie 1998; Filimon, Mariana - La lnmina tipătului, în Contrapunct, nr.6-7, iunie-iulie, 1998; Vasile, Geo - Serisul agonic, un manifest poetic, în Luceafărul, 29,29 iulie 1998; Regman, Cornel - George Vulturescu și profesiunea sa - poemul, în Jurnalul literar, nr.13-14, iulie 1998; Moldovan, loan - Scrisul agonic, în Familia, nr.7-8, 1998; Munteanu, Romul - George Vulturescu: scrisul agonic si final de mileniu, în Luceafărul, nr.39, 4 nov. 1998; Prelipceanu, Nicolae - Scrisul agonic al lui George Vulturescu, în România liberă, nr. 2888, 23 sept. 1999; Bucur, Romulus -M-atârn de tine, Poezie, versiunea '80, în Arca, nr. 10-11-12(115-117), 1999, pag. 177-179; Grigurcu, Gheorghe - O energie neagră, în România literară, XXXIII, 9-15 febr. 2000; Bărbulescu, Simion - Estetica scrisului agonic, în Luceafărul, nr. 11(457), 22 martie 2000; Galu, Cristina - Trei poeti, Steaua, 21, nr. 2-3 (619-620), febr.-martie, 2000., pag. 62.

Cu Vulturescu si Bulgar

Christian W. Schenk, George Vulturescu si prof. Gheorghe Bulgăr la Zilele Culturale Poesis 2000

Înapoi la începutul acestei pagini

Fackel
George vorbind la Cluj 2000

George Vulturescu vorbind în fata Consiliului Municipal Cluj cu ocazia acordării titlului de Cetătean de onoare poetului Christian W. Schenk

ÎNAPOI PE PAGINA PRINCIPALĂ DIONYSOS