fingerr1

MAGDA CÂRNECI

Dionysos Logo in GIG

ÎNAPOI PE PAGINA PRINCIPALĂ DIONYSOS

             Magda Carneci BildPoet, critic si istoric de artă.

Expertiză în organizare de expozitii, în comentariu si management cultural, în editare si jurnalistică.Studii superioare de istoria si teoria artei la Institutul de Arte Plastice "N.Grigorescu", Bucuresti.

Doctorat în istoria artei la Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales, Paris (1997).

Cercetător stiintific principal gr.II, specialist în artă modernă si contemporană, la Institutul de Istoria Artei al Academiei Române. Presedinte al boardului Centrului International pentru Artă Contemporană (CIAC). Presedinte al AICA (Association Internationale des Critiques d'Art) - sectia română. Co-director al revistei de arte vizuale contemporane ARTELIER.

Membră a Grupului pentru Dialog Social.

Membră a Uniunii Scriitorilor din Romania.

Membră a Uniunii Artistilor Plastici.

Membr„ a Maison des Ecrivains, Paris.

Membră a Société des Gens de Lettres, Paris.

Membră a Asociatiei Internationale a Criticilor de Artă (AICA).

Membră a College Art Association, New York (CAA).

Membră a PEN-Club Român.

Membră a Centre International de recherches et tudes transdisciplinaires (CIRET), Paris.

Membră a International Society for Intellectual History, London.

Membră a Historians of German and Central European Art (HGCEA), USA.

Cărti publicate

Hipermateria, Bucuresti, Cartea Românească, 1980

Ion Tuculescu, Bucuresti, Meridiane, 1984

O tăcere asurzitoare, Bucuresti, Eminescu, 1985

Lucian Grigorescu, Bucuresti, Meridiane, 1989

Haosmos, Bucuresti, Cartea Românească, 1992

Arta anilor '80. Texte despre postmodernism, Bucuresti, Litera, 1996

Psaume, Marseille, Autre Temps, 1997

Poeme / Poems, Paralela 45, 1999

Art of the 1980s in Eastern Europe. Texts on Postmodernism, Paralela 45, 1999

Poeme politice, Botosani, Axa, 2000

Artele plastice în România 1945 - 1989, Bucuresti, Meridiane, 2000

Studii în volume colective

Von der Bürokratie zur Telekratie, Berlin, Merve Verlag, 1990

A latvany és Gondolat, Bucure„ti, Kriterion, 1991

Bucharest in the 1920s-1940s: between Avant-Garde and Modernism, Bucure„ti, Simetria, 1994

Competitia continuă. Generatia '80 în texte teoretice. O Antologie de Gh. Crăciun, Pitesti, Ed.Vlasie, 1994

Momentul adevărulu, O antologie de Iordan Chimet, Cluj, Dacia, 1996

Experiment ul în arta româneasc„ după 1960/ Experiment in Romanian Arts since 1960", Bucuresti, CSAC, 1997

Culture of the Time of Transformation, Poznan, WIS Publishers, 1998

 

Traduceri

Alain Lance, Conjurations / Conjur„ri, Paris - Bucarest, Signum, 1999.

 

Poeme în antologii în limbi străine

Nuovi poeti romeni, a cura di Marco Cugno e Marin Mincu. Florence: Vallecchi Editore, 1986.

Incertitudes. Anthologie de la poésie roumaine, Quebec: Humanitas Nouvelle Optique, 1992.

Streiflicht. Eine Auswahl zeitgenossischer Rumänischer Lyrik, Christian W. Schenk and Simone Reicherts-Schenk editors. Kastelaun: Dionysos Verlag, 1994.

Vilenica 96. Anthology of Central-European Poetry. Ljubljana: Union of Slovenian Writers, 1996.

Approdi. Antologia di poesia mediteranea. A cura di Marco Cugno. Milano, Marzorati: Emanuele Bettini editore, 1996.

Gefährliche Serpentinen. Rumänische Lyrik der Gegenwart, Dieter Schlesak editor. Berlin: Edition Druckhaus, 1998.

Romania and Western Civilisation, Kurt W. Treptow editor, Iasi, The Center for Romanian Studies, 1998.

Twenty Romanian Poets for the Twentieth-First Century, Gabriel Stanescu and Adam J.Sorkin editors, Norcross: Criterion Publishers, 1999.

STRONG. 28 de poete din Romania/ 28 poetek rumunskich, Bucharest: Universal Dalsi, 1999

 

Activitate expozitională

*Organizator a numeroase expozitii ale artistilor tineri si coordonator al cenaclului "Atelier 35" din Bucuresti (1984-1989).

*Curator al marii expozitii "Bucuresti, anii 1920-1940: între avangardă si modernism", Bucuresti, Teatrul National, 1993.

*Curator al expozitiilor: "Eu, En, Ich" (Bucuresti, 1994); "Romanian Avant-Garde Architecture" (London, 1997); "Linda Karshan" (Bucharest, 1998); "ANGELS by Marian & Victoria Zidaru" (New York, 2000); "Arheologie feminin„" (Bucuresti, 2000)

Adresa:Email04a

Str.Sf.Voievozi 29, Apt.19

78109 Bucuresti, Romania:

tel: 40-1-310.20.01;