CasssianBilld Fackel

Cassian Maria Spiridon

Fackel
sigla Convorbiri literare

      CONVORBIRI LITERARE, Fondata in 1867 Casa cu Absida - Centrul civic, Iasi
Tel: 032/147643, Fax: 032/145884, Cod fiscal: 10809077, Cont nr.: 251100001136420 - MINDBANK Iasi

Între 10 si 11 mai 2001 au avut loc la Iasi zilele anuale ale revistei "Convorbiri literare"! Si de asta data au fost prezenti personalitati din România, Belgia si Germania

  DATE GENERALE :

  Revista este editată de Uniunea Scriitorilor din România

  Revista Convorbiri literare a fost fondată de Societatea "Junimea" din Iasi. Primul număr a apărut la 1 martie 1867, la Iasi.Diploma

  Noua serie apare din ianuarie 1996 si are ca redactor sef pe Cassian Maria Spiridon, secretar general de redactie pe Emil Iordache si redactori pe: Miron Kiropol, Gheorghe Grigurcu, Nicolae Panaite, Liviu Papuc si Lucian Vasiliu.

  Revista apare lunar, la fiecare 20 a lunii, în format tabloid (30x45 cm), cu 48 de pagini, din care 8 în policromie, având ca editor Uniunea Scriitorilor din Romania.

  Este o publicatie prioritar critică si între rubricile permanente am putea enumera: Critica poeziei, Critica prozei, Critica criticii, Starea poeziei, Cronica debuturilor, Cronica sofistului, Generatia '90, Cărtile pe masa, Cronica ideilor, Pluta de naufragiu, Nisipul din clepsidră, Recuperări istoriografice, File de calendar ortodox, Convorbiri cu părintii, Cartea de etnologie, Cartea de teatru, Cartea de religie, Caragiale-dictionar, Pe acelasi raft, Panoramic editorial etc.

  DATE PRIVIND DIFUZAREA

  Un exemplar din revistă costă 5 000 lei si poate fi primit prin abonament la RODIPET, pozitia în catalog 4022, sau direct la redactie, pe bază de comandă; în pret sunt incluse si cheltuielile de expeditie.

  Revista Convorbiri literare a publicat, la editura cu acelasi nume, un prim volum din Prelectiunile Junimii (303 pagini, 40 000 lei), instituite, după 1974, la "Casa Pogor". Între scriitorii prezenti in volum se afla:

  Gh. Ivanescu, Alexandru Dima, Liviu Rusu, Stefan-Marius Milcu, Vasile Pavelcu, I.D.Stefanescu, Dumitru Murarasu, Emil Condurachi, Constantin C. Giurescu, Paul Anghel, Hadrian Daicoviciu, Ovidiu Papadima, Mihai Berza, Edgar Papu, Constantin Noica, Geo Bogza, Alexandru Piru, Petre Branzei, Dumitru Mangeron, Mihai Dragan, Amita Bhose, Valentin Silvestru.

  Volumul poate fi achizitionat pe bază de comandă direct la editura revistei, prin tel./fax: 032-145884, sau prin contsct e-Mail (Vezi jos contact). Comanda este onorată prompt.

Dionysos Logo
Email_Clr

Zum Anfang La început de pagină