fingerr1 Dionysos Logo

POEME ÎN REVISTE

 Geneza poeziei, Monolog în: Almanahul Coresi, Brasov 1985. * Marea de marmoră  în: Romanian Convergences, London    1984. *Dixi - Populum laborare vidimus! în: Romanian Convergences, London 1985. * Transilvania, N-am încetat în: Almanahul Coresi, Bra ov    1985. * Un cântec pentru tine în: Almanahul Coresi, Bra ov 1986 * Lacrima, Pegass, Triunghiul întelepciunii, Magdus în:        Romanian Convergences, 1986. * Nu vă lăsati - Pagini uitate, pagini cenzurate în: Symposion, Brasov 1990 * Popas în: Adevărul literar si artistic, nr.106/1992 * Transilvania în: Noua Gazetă Transilvană, anul II/92 * Desc tu area, Neputinta primului cuvânt, Sfârsitul I, De mult prea multe ori în: Poesis, anul III, ianuarie 1992. * Piatra din umbră... în: Literatorul, anul II, nr.50/1992 * Blestemul Bardului (trad.) în: Literatorul, nr.1(70)/93 * Arta de a sta pe gânduri, Glorii singulare, Agrofobie, Exilat în lumină, Identitate, Budacă  submarină, Nepotii     lui Tutankhamon, Ca un mort murit de moarte, Cer de  cer, Clepsidra, Sinapsă, Pia Disideria în: Poesis, anul IV, nr. 7/8 (38/39), iulie-august 1993 * Drum obsedant, Colonade, Izvod, Mai cred în azi, Desen juvenil, O insulă  Eu, Urme  sterse,  Si voi  si noi în: Eupho-    rion, anul V, nr.1 (40,41,42) 1994 * Mai sunt cuvinte, Variatiune liberă, Latura disponibilă în:   Dacia Literară , anul V, nr. 13 (2/94) * Între noi, Acuarelă funebră, Îngeri păzitori, Phoenix, Libertate, Constatare, Modă, Mâine se va naste un cuvânt,  Duelul cuvintelor, Exodus în: Contemporanul,     nr.46(187) 1993 * Taina semnelor, Prologul fără noi, De la Pegasus încoace, Lumânări si torte, Pergament si despărtiri, Două  anotimpuri toamna în: Literatorul, nr. 50/1993 pag.7  * Exilul cuvintelor, Prin mine, Hamurile mânzului, Confluente, Unanimitate, Metamorfoze în: Cronica, anul XXIX nr. 5 (1385), 1-15 III/1994 * Mări si rune, Frica de Fritz , Singurătate, Kalila si Dimna,    Tagorescă, Început de neputintă, Ora pro nobis în: Poesis,    anul V, nr. 3/5 (51-53) mai 1994 * Mâine se va naste un cuvânt, Duelul cuvintelor, neputintă, Capul meduzei, Căzând în alt dat în: Timpul, nr. 8, august, pag. 22, 1994 * Rapsodul, Căutătorul de comori, Din "Xamen Xenien",   Ariel (fragment din Faust), Regele ielelor, Prometeu (Trad.) în: Cronica, septembrie 1994 * Elegii cosmopolite: Început cu Dharma (Fragment) în:       Literatorul, nr. 46/1994 pag.7 * Tolerantă  , Sincopă, Sete morbidă, Latura disponibilă, De la Pegasus încoace, Flux alpin, Asa sfârseste începutul,  în: Caiete Botosănene, nr. 1-2/1994 * Poezii în alb: Mări si rune, Pegass, Confluente în: Literatorul, nr. 41/1995, pag. 7 * Ultimul păcat, Singurătate, Asa a fost de când va fi s  fie,    Linistea durerii, Frica de frică în: Tribuna, nr. 11 (16-22    martie 1995), pag. 5 * Un vers  si numai ziuă, Conotatii matinale, Argutie, Noi-    umbre în: Apostrof, anul VI, nr. 3/4 (58/59) 1995, pag.    12 * Trei feluri de a scrie poezie (Trad.) în: Poesis, nr.65/1995 * Thalassa, La morti, Toate drumurile (Trad. din Wolf von    Aichelburg) în: Zburătorul, nr. 1/2/3-1995, pag. 5 * Haiku-uri în Haiku-revistă de interferente româno-japoneze, serie nouă (2), anul VI, nr.11, ianuarie-iunie 1995 * Am Fenster în: Der Literat, nr.7/8 1995 S.22 * Libertate, Asa este el, Sperante de viitor, Contur de           umbră, Toileta-Blues de gară, Ingratitudine, Norocul meu (Trad.) în: Arca, nr. 7/8/9 1995 pag. 88-92 * Crucea lui Isus la râu în: Deisis, nr.1/1995, pag. 64 * Neprins în cuvinte: Un vers si numai ziuă, Drob de sare, Turnul de filde , Conota ii matinale, Vocale rupte, Septembrie, Din porunci în: Minerva, nr. 50 sept. 1995,    pagina. 4 * Te vreau, Vremuri întunecate, Ecce Homo (Trad.) în: Poesis, nr. (70-71) 10-11/1995, pag. 28 * Când serile, Obsesia oglinzilor, Pe străzi, Despărtire în: Sinteze, anul I, nr.2, pag.5, 1995 * Două anotimpuri toamna, Pericol de gen, Noi umbre, Budacă submarină, Acasă, în: Tribuna nr. 7 (15-21 februarie 1996), pag. 7 * Pasi poticniti, Subiect personal, Scrisoare, Se cutremurase    noaptea, Dumnezeu si Logos, Nebunii reale în: Convorbiri Literare, Anul CXXX, Nr.3, pag.6 * Conotatii matinale, în: Zburătorul, nr. 1-2-3 1996 pag.11 * Chin de Virgil Carianopol, dedicat lui Christian W.          Schenk, reproducerea manuscrisului, în: Zburătorul, nr. 1-2-3 1996, pagina 11 * Scrisoare, Trei închipuite ritmuri, Din acelasi aluat?, Pasi poticniti, Nebunii reale, Lacrimă apă sărată, Timpul rculegerii, Anonimul dintre noi, Visen răsturnate, în: Cotemporanul,  anul  VII, nr.  20 (3/7), 16 mai 1996, pag. 4 * Nici n-am fost eu, în: Sinteze, Anul II, nr. 10/96, pag. 15 * Ca luminile din cioburi, Qui tacet, Sub calotă Aristot, în: Argo, nr. 13, Solsti iul de var  1996, pag. 29-30 * Thalassa, La morti, Toate drumurile (Trad. din Wolf von    Aichelburg), în: Casa - Hermannstädter Wort, anul IV,     numărul 8(XXIX)/1996, pagina 4 * ...si va veni si ziua a doua, în: Symposion, nr. 38, miercuri 7 august 1996, pag. 1 *  Conotatii matinale, în: Zburătorul, nr. 1/2/3/ 1996 * Pasi poticniti, Subiect personal, Scrisoare, Se cutremurase    noaptea, Dumnezeu si Logos, Nebunii reale, în: Convorbiri Literare, Ia, ianuarie/martie 1996 * Vita brevis: Ama nesciri, în: Argo, nr. 14/1996 * Plutonul de executie, Turnul de fildes, Nici n-am fost eu,    Metamorfoze, Doar un vis, Frate-Poet, Chiriasul, în: Astra, 4-5-6/ 1996, pag. 132-134. * Lângă marginea durerii, Coborât, Un vulture, Dumnezeu, Mâinile împreunate, Amfore muribunde, Dalta ochilor, În    adânc, Cersetoare frunte, Timpul, Simboluri înecate, Fratele, în: Rostirea Românească - Revistă de cultură -  Sibiu, an. II, nr. 9-10/ 1996, pag. 62-64 * Cum vede o sopârlă, în: Euphorion, anul VII, nr. 3/ 1996 * Haiku (Român , francez , german ), în: Haiku (număr antologic), serie nouă (2), an VII, nr.15/ iulie-decembrie 1996, pag.22. * Si va veni si ziua a doua, în: Symposion (supliment de cultură inclus în numărul 1852 al cotidianului "24 de ore"), nr. 38/ miercuri 7 august 1996, pag.1 * Fortes Fortuna, Nici n-am fost eu, Frate-Poet, Luminile     din cioburi, Qui tacet, Metamorfoze, Exodus, Epitaf, în:    Literatorul, anul VIII (280), nr. VII, 14-21 februarie 1997, pagina 16 * Vita brevis: ama nesciri, muribunzii, Acuarelă funebră, În  fata catafalcului, în: Arca, anul VIII, nr. 1-2-3 (82-83-84), 1997, pag. 66-68 * 12 poeme din "Blinder Spiegel" (Oglind  oarbă), în traducerea si prezentarea lui Andrei Zanca, în Poesis, nr. (85-86), 1-2/1997, pag. 18 *Lângă marginea durerii, Coborât, Un vulture,Dumnezeu     nu plânge, Mîinile împreunate, Amfore muribunde, Dalta    ochilor, În adâncul, Cersetoare frunte!, Timpul, Simboluri înecate, Fratele, în: Poezia - revistă de cultură poetică, Anul III, Nr. 3, primăvară-vară 1997, pag. 89-94 * Fulgere din orbite (fragmente), în: Aletheia - revistă de stiintă si dialog interdisciplinar, Nr. 7/1997, pag. 135-136 * Qui tacet, Pasi poticniti, Scrisoare, în: Astra, nr. 7-12 (247-252), anul II (XXX), 1996, pag. 128 * Geboren in Utopia (traduceri în limba german ), în: Caietele Poesis - 75 de ani  Șt. Aug. Doinas, nr. 11  (aprilie) 1997, pag. 22-23 * Metamorfoz , Cuvinte despicate, Genealogie, în: Dacia    Literară, anul VIII, nr. 25, (2/1997), pag. 59 * Budacă submarină, Acasă, Două anotimpuri toamna, Pericol de gen, Noi umbre, Pârtie, Cumintenie, Curcubeu, Dumnezeu si Logos, Doar un vis, Chiriasul, Se cutremurase noaptea, în: Cronica, anul XXXII, nr. 5, mai 1997 (1457) pag. 8 * Fulgerele din orbite (fragmente), Qui tacet, în: Aurora -    Societatea oamenilor de stiină  si a scriitorilor din Bihor, nr. 7/97, pag. 135-136 * Musafirii spânzurati, Gorilaee, Ceas de umbră, în: Aurora, nr. 8/97, pag. 115 * Nici n-am fost eu, Luminile din cioburi, Qui tacet,  Exodus, Frate-poet, în Opinia/Ia i, an.VIII, nr.2036, aprilie 1997, pag. 3 * Nocturnă, Dincoace de moarte, Un cal?, I Ging, Parafrază, Fatalitate, Prin mine sub umbrelă, Metamorfoză, Unanimitate, în: Viata Românească, 1997, pagina 59-62 Brecht si Morgenstern - Traduceri - în: Poesis, Nr (39) Septembrie 1997, pag. 25 * Nocturnă, Parafrază, Un cal? (Pegass) - în: Casa - 1997 * Elegia cuvintelor mute (I, II, III) - în: Minerva, anul VIII,    nr. 66-67/1997, pagina. 5 * Plutonul de executie, Din acelasi aluat, Se cutremurase noaptea, Nebunii reale, în: Astra, anul III (XXXI), nr. 5-6 (257-258), Bra ov 1997, pagina 48 * Lângă marginea durerii (ciclu) în: UNU, anul VIII, nr. 12(94), decembrie 1997, pagina 17 * Segment, Modestie, Portret cu-n cap de mort, Functie în:  Minerva, nr. 74-75, anul VIII, Bistrita 1997 * Plutonul de executie, Scrisoare, Rutină, Qui tacet, Coloana vertebrală, Paralizie, Musafirii spânzurati, Un filozof, Defensivă, Iluzii, Slăbiciune, In vitro, Urbe, Ziua cea din urmă, Vita brevis: ama nesceri, în: Contemporanul, anul VIII, 26 martie 1998, nr. 13 (414), pagina 6-7 * Praguri, Un filozof, Segment în: Poesis, nr. (99-100) 100, 1998, pagina 45 * Haiku, în: HAIKU - revistă de interferente Româno-Japoneze, serie nouă (3), anul 9, nr. 18/19/1998, p. 24 * Subiect, Doar un vis, Poezii, Metamorfoze în: Astra, an (XXI), nr. 10-12 (262-264)/1997, pag. 27 * Plutonul de executie, Scrisoare, Rutină, Qui tacet, Coloana vertebrală, Paralizie, în: Covorbiri Literare, mai 1998, pag.15 * Miez si coajă, în: Astra, nr.2, noiembrie 1998, p. 22-23. * Chiriasul, Se cutremurase noaptea, în: Cetatea culturală (Cluj) nr. 1, septembrie 1998 * In virtute (prietenului Dan Tărchilă la 75 de ani), în: Convorbiri literare, anul CXXXII, serie nouă nr. 11(35), noiembrie 1998, pagina 11. * Istovire, atât de asemănător se-nvârte caruselul, înfrângerea lui Baki, patima căutării, în: Vatra, nr. 12/1998, pag. 40-41. * Când sufletu-i doar trup, în: Cronica nr.12, anul XXXIII (1476), decembrie 1998, pag. 17 * Scrisoare, Rutină, Qui Tacet, Coloana vertebrală, Ziua cea din urmă, Un filozof, Slăbiciune, Modestie în: Viata Românească, anul XCIII, iulie-august 1998, nr. 7-8, pag. 63-68 * Musafirii spânzurati (ciclu), în: Cetatea Culturală, nr.3, martie 1999 * Prefată, Tu esti tu, Prin tine, Când ti-e străină casa, în: Antiteze nr. 1/Piatra Neamt, octombrie 1998 * Haiku, în: Haiku - revistă de interferente culturale Româno-Japoneze, serie nouă nr. 3 (16), anul 8, ian-iun. 1997, p.9  * Heinrich Heine - Loreley -, în: UNU, nr.6 (100)/1998, pagina 6 * Cuvinte pentru cină, Comă, Peste frunte, Fraze siameze, Depozit de suflete rare, Drum obsedant, Plutonul de executie, Pericol de gen, Doar un vis, Din acelasi aluat?, Miez si coajă (inedit), în: Cronica - salonul literar - iunie 1998, pagina 12-13, cu referinte critice de Eugen Simion, Gheorghe Bulgăr, Emil Manu, Ștefan Borbely, Ștefan Baciu, Gellu Dorian, Ion Cristofor si Alexandru Cistelecan. * Modestie, Portret cu-n cap de mort în: Steaua nr. 4-5-6/1997 pag. 17